top of page

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Hoop Club ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อนำโค้ชต่างชาติที่ดีที่สุดมายังประเทศไทย มาฝึกสอนบาสเกตบอลคุณภาพสูงให้แก่ผู้เล่นช่วงอายุ 5-18 ปี และเพื่อผลักดันให้การแข่งขันบาสเกตบอลในประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น พวกเราให้การสนับสนุนทางด้านเส้นทางนักกีฬาเยาชนเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นที่ทุ่มเทให้กับการเล่นบาสเกตบอลให้เข้าถึงโอกาสทางทุนการศึกษาของบาสเกตบอลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

 

บริษัท Hoop Club ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับการยึดตามค่านิยมขององค์กรเป็นอันดับแรก โดยพวกเราก่อตั้งขึ้นบนหลักการของ ครอบครัว การทุ่มเท และการศึกษา (Family, Dedication and Education)
 

พวกเราทุ่มเทในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นสถานที่ที่ผู้เล่นอายุ 4-18 ปีและผู้ปกครองของพวกเขาสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิธีการเล่นบาสเกตบอล พัฒนาทักษะต่างๆ ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และไล่ล่าตามความฝันบาสเกตบอลของพวกเขา

 

พวกเรามุ่งเน้นไปที่เส้นทางของนักกีฬาเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของทุนการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และช่วยให้เด็กๆบรรลุศักยภาพสูงสุดทั้งในและนอกสนาม พร้อมทั้งยังให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และผู้เล่นเกี่ยวกับบาสเกตบอล เพื่อพัฒนาในด้านวินัย การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำสำหรับเด็กๆทุกคน

เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา Hoop Club ประเทศไทย ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  พร้อมทั้งยังได้มีส่วนร่วมกับองค์กรฝึกสอนบาสเกตบอลในประเทศไทย

 

พวกเรากำลัง “สร้างมาตรฐานสำหรับการพัฒนาเยาวชนในประเทศไทย” - คริส ดาลีโอ (อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย)

 

พวกเราใส่ใจในการสร้างผลลัพธ์ให้แก่ผู้เล่น และผู้ปกครองของเรา ซึ่งหมายถึงการพัฒนานักบาสเกตบอลรุ่นเยาว์ในประเทศไทย และทำให้พวกเขาได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน 100% กับวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว พวกเราจะให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่ ผู้เล่น ผู้ปกครอง และพาร์ทเนอร์ของเรา รวมไปถึงชุมชนบาสเกตบอลไทยในวงกว้าง เกี่ยวกับเส้นทางนักกีฬาเยาวชน, แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานในการแข่งขัน, การฝึกอบรม และการพัฒนาผู้เล่น พวกเรามุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมบาสเกตบอลที่เป็นเลิศ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงแรกของการพัฒนาในประเทศไทย

 

  • ตั้งมาตรฐานสำหรับการฝึกสอนบาสเกตบอล และพัฒนาผู้เล่น

  • ผลักดันให้การแข่งขันบาสเกตบอลเติบโตมากยิ่งขึ้น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีให้กับทุกคน

  • สร้างวัฒนธรรมบาสเกตบอลที่เป็นเลิศ และความมีน้ำใจนักกีฬาที่ดี

  • ผู้เล่นของเราได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

bottom of page